Byli jsme osloveni jménem Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, jenž je největší spotřebitelskou organizací v ČR, a která kromě obrany práv spotřebitelů stojí také na straně poctivých a férových podnikatelů.
Protože si váží toho, že naše společnost ve sporu se spotřebitelem vyšla vstříc v rámci mimosoudního jednání, jsme byli informováni o možnosti získání značky kvality GOS – garance ochrany spotřebitele.

Značka GOS je udělována pouze seriózním a solidním podnikatelům. Slouží jako ujištění pro spotřebitele, že u daného podnikatele nehrozí žádné klamavé a agresivní praktiky, nebo dokonce podvádění. Je také velkou reklamou pro podnikatele, jelikož držitel této značky je uveřejněn na našich webových stránkách www.asociace-sos.cz/gos/